fashion & lifestyle

MY FUTURE PLANS? PART 2

Hey Babes!

I sidste uge skrev jeg den første del af dette indlæg, der omhandlede mine fremtidsplaner med hensyn til skole og uddannelse (læs det HER). Denne gang skal det handle lidt om planer med flytning og ikke mindst bloggen.

Hele flytte hjemmefra delen er egentlig mere eller mindre på plads i den forstand, at Frederik og jeg gerne vil flytte sammen, og vi regner med/håber på, at dette kommer til at ske i starten af efteråret. Som I nok ved, er det langt fra nemt at finde en pæn, 2-værelses lejlighed, der samtidig til at betale, og som oven i købet skal ligge i København. Især når mange andre unge også gerne vil ind til byen på dette tidspunkt i forbindelse med studie. Det handler om at holde sig opmærksom, bruge sit eget, sin familie, venner og bekendtes netværk og så skal den rigtige lejlighed nok komme på det rigtige tidspunkt.

Jeg glæder mig super meget til at bo sammen med Frederik, til at være en del af hinandens hverdag i langt højere grad og ikke mindst til at indrette vores eget hjem. Jeg glæder mig også enormt meget til at bo inde i byen, tættere på alting, og til bedre Instagram muligheder, haha. På trods af, at alt dette trækker i én, så er det ikke fordi det haster for mig at komme ud af døren og flytte hjemmefra. Jeg nyder bare at bo herhjemme, være sammen med min familie, have færre udgifter og dét bare at kunne tage ud til min kære hest lige når jeg har lyst. Jeg har intet at klage over, og selvom jeg gerne ville se Frederik mere i hverdagene, er der ingen grund til at lade det hele gå for stærkt, det er rart bare at tage det stille og roligt.

Hvad har jeg så af planer med bloggen her i 2018? Når jeg forhåbentlig starter i skole, flytter ind til byen og hvem ved, hvad der ellers kan ske af nye ting?

Tjaa.. altså mit mål er, at både blog og Instagram skal vokse yderligere, så jeg har klart tænkt mig at fortsætte - måske endda også i højere grad end jeg har gang i lige nu. Jeg har lidt besluttet mig for, at i år skal være året, hvor det virkelig rykker. Jeg elsker at blogge, jeg synes, at det er en super fed måde at være kreativ på, og så er alle elementerne ved det bare lige mig. Jeg ved også godt, at det den eneste, der virkelig kan få min blog til at udvikle sig, er mig selv. Følgere og læsere kommer jo ikke af sig selv, så for mig handler det om at være motiveret, dedikeret og fokuseret, så jeg kan få opbygget og lavet en masse lækkert indhold til jer.

Jeg har allerede en masse spændende planer og idéer for det næste kommende stykke tid, og jeg føler mig super motiveret! Så husk at holde jer opdateret både her, på min Instagram, @almatraasdahl, og også via min facebookside, Alma Traasdahl, hvor jeg opdaterer hver gang, der er et nyt indlæg online. Derudover kan I selvfølgelig også finde mig på Snapchat: almatraasdahl.

I må have en fortsat dejlig, og forhåbentlig varm og hyggelig torsdag trods vejret og kulden <3


//Last week I wrote part one of this blogpost, which was about my future plans for school and education (read it HERE). This time, I'm going talk about my moving plans and of course my plans for the blog.

The whole move away from home thing is actually more or less in place in the sense that Frederik and I would like to move in together, and we expect/hope this will happen in the beginning of autumn 2018. As you probably know, it's far from easy to find a nice apartment, which is affordable and, in addition, has to be located in Copenhagen. Especially when so many other young people also want to move to the city in connection with studying. It's about being keeping and open mind, and using your own, your family, friends and acquaintance's network and then the right opportunity for an apartment will probably come at the right time.

I'm very excited to live with Frederik, to be part of each other's everyday lives to a much greater extent, and especially to make our own home. I'm also looking forward to living in the city, closer to everything, and better Instagram options, haha. In spite of all this pulling in one, it's not urgent for me to get out of the door and move away from home. I just enjoy living at home, being with my family, having fewer expenses and just being able to go to the stables to my dear horse whenever I want to. I have nothing to complain about and although I would like to see Frederik more in my everyday life, there's no reason to let it all move too fast, it's nice to just take it easy.

Now, what do I have of plans with my blog here in 2018? When I'll hopefully start school, move to the city and who knows what other new things could happen too?

Well .. so my goal is for both my blog and Instagram to grow further, so I've of course decided to continue. I've decided that this year will be the year in which it really grows. I love blogging, I think it's a super cool way to be creative, and all the elements are just so me. I also know that the only one who can really make my blog grow is myself. Followers and readers don't come by themselves, so it's about being motivated, dedicated and focused so I can build and make a lot of excellent content for you guys.

I already have a lot of exciting plans and ideas for the next few months, and I feel super motivated! So be sure to keep up here, on my Instagram, @almatraasdahl, and also via my facebook page, Alma Traasdahl, where I update every time I have a new blogpost online. In addition, you can also find me on Snapchat: almatraasdahl.

You must have a lovely, and hopefully warm and cozy Thursday despite the weather and the cold <3

xo Alma

Synes godt om

Kommentarer